Illetéktörvény kisokos

Ki ne hallott volna a speciális adónemek közé sorolható illeték nevű adóról. Valószínűleg aki ismeri ezt az adónemet, azt is tudja, hogy milyen fejfájással járhat ez a ránk vonatkozó adófizetési kötelezettség. Természetesen, mint minden törvénybe iktatott adónem, az illetékfizetési kötelezettség is le van részletesen írva és bárki számára elérhető. Az már más kérdés, hogy ezt ki tudja pontosan vagy helyesen értelmezni. Sajnálatos módon, a 2021-es hatályos illetéktörvény füzete, nem egy könnyű irodalmi olvasmánynak számít, mivel ez a dokumentum leginkább egy tömör információhalmazhoz hasonlít, amibe nagyon nehezen lehet eligazodni és ennél is nehezebben lehet megtalálni a ránk vonatkozó szabályokat. Ugyan Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter még az előző évben bejelentette, hogy az illetékmentesség a 2021-es év elejétől, 2 éven keresztül minden család számára elérhetővé válik, azok aki nem tudnak a CSOK adta lehetőségekkel élni, az alábbi cikkünk hasznosnak bizonyulhat.

Mi is az illeték?

Az illeték egy befizetendő díj, amit legtöbb esetben valamilyen nagyobb értékű vagyontárgy megszerzése után kell befizetnünk. Az illetéktörvényben pedig megtalálhatjuk, hogy milyen esetekben keletkezik illetékfizetési kötelezettség, és hogy milyen esetekben beszélhetünk illetékmentességről.

illeték

Illeték mértéke alapesetben – amennyiben a hatályos törvény nem rendelkezik másképp – akkor a megszerzett vagyontárgy terhekkel csökkentett értékének 4%-a. Leggyakrabban ingatlan adás-vétel és gépjármű adás-vétel esetén találkozhatunk illetékfizetési kötelezettséggel, de ebben a cikkben csak az ingatlannal kapcsolatos illetékfizetési szabályokkal foglalkozunk.

Milyen esetekben kell illetéket fizetni?

– Szerződés megkötése alapján (például gépjármű vagy ingatlan lízing szerződés, a futamidő végén tulajdonjog-átruházással záruló szerződések)
– Árverési vétel (az árverés napján).
– Ingatlanok, ingóságok, vagyoni értékű jogok bírósági, hatósági határozattal történő, végleges megszerzése során.

Milyen esetekben nem kell illetéket fizetni?

AZ ITV 2021 évében kimondja, hogy minden, a továbbiakban felsorolt esetben – amennyiben a felek minden keretfeltételnek megfelelnek és szabályosan járnak el – illetékmentesség jön létre:
lakás tulajdonjogának, tulajdoni hányadának CSOK felhasználásával történő megvásárlása;

A 35 év alattiak számára elérhető illetékkedvezmény a CSOK-kal 2021-től még kedvezőbb lett, ( eddig a kedvezményes 2 % helyett az első lakásukat megvásárló fiatalok 15 millió forintos összeghatárig használhatták fel a kedvezményt ) ugyanis ha az ingatlant CSOK-ból vásárolják, akkor egyáltalán nem kell illetéket fizetniük, ráadásul összeghatár nélkül.

– a cserét pótló vételnél és ingatlancserénél a negatív illetékalapot eredményező ügyletek illetékmentessége;
– egyenes ági rokonok közötti visszterhes vagyonátruházás illetékmentessége;
– házastársak egymás közötti visszterhes vagyonátruházásának illetékmentessége;
– lakóház építésére alkalmas telektulajdon szerzése 4 éven belüli építkezés esetén;
– vállalkozó által újonnan épített új lakás tulajdonjogának megszerzése;
– a közcélú vízi-létesítményre és tartozékára vonatkozóan a kezelői jog, az üzemeltetési jog, a vagyonkezelői jog megszerzése;
– a TAO szerinti kedvezményezett átalakulás és a kedvezményezett részesedéscsere keretében történő vagyonszerzés;
– az egyéni cég egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá való átalakulása keretében történő vagyonszerzés;
– a csereingatlan szerzése kisajátítás vagy bányakár esetén;
– önkormányzati vagy állami tulajdonban álló lakásra vonatkozó vételi jog, elővásárlási jog alapján történő vagyonszerzés;
– a műemlékek;
– a kedvezményezett átruházás;
– a magánszemély lakásvásárlása, ha az eladó a Nemzeti Eszközkezelő Zrt., Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény szerinti lebonyolító;
– a visszlízing esete;
– a visszabérelhető lakás megszerzésének és a lakás bérlő általi visszavásárlásának esete;
– az idegen telekre való építkezés esete.

Categories: Cikk