Tulajdoni lap letöltés ingyen

Ma már bizonyára sokan tudják, hogy egy új ingatlan vásárlásához, avagy a régi eladásához mindenképpen szükség van a tulajdoni lap megszerzésére, hiszen enélkül lehetetlen tovább lépni. A tulajdoni lap letöltés ingyen lehetséges és hatalmas segítséget nyújthat az érintett ingatlanról szóló hasznos információk birtokba vételéhez. Az adásvételi szerződés kötésének alkalmával pedig egyenesen kötelező az adott ingatlanról szóló dokumentum, így napjainkban a fejlett technológiának köszönhetően ez a tulajdoni lap letöltés ingyen és akadálymentesen elvégezhető bárki számára. Szinte minden esetben az az ügyvéd feladata kikérni akkor, amikor az adásvételi szerződés megkötésére kerül a sor, ezért ilyenkor nem szükséges az eladónak is letöltenie. A továbbiakban még az is érdekes információ lehet sokak számára, hogy ez az egy ingatlant érintő tulajdoni lap letöltés ingyen mindösszesen évente 2 alkalommal hajtható végre, azonban azt fontos tudni, hogy ez a nem hiteles változat és a Földhivatal oldaláról van lehetőség megszerezni.

Akkor, hogyha valaki eladásra szánja rá magát, feltétlenül szükséges lesz még a hirdetés megkezdése előtt hozzájutni a tulajdoni laphoz, hiszen számtalan olyan információ állhat rajta, amiről eddig még maga az eladó sem értesült. Könnyen lehet, hogy akár olyan tényezők is szerepelnek ebben a dokumentumban, amik nemcsak nehezíthetik az ingatlan eladását, de előfordulhat olyan is, hogy akár meg is akadályozza az értékesítést. Ez esetben fennálhatnak az alábbi tényezők, úgy mint elidegenítési és terhelési tilalom, avagy a jogosulttal szemben történő végelszámolási, felszámolási eljárás, továbbá ilyen lehet még a bírósági ítéleten alapuló tulajdoni korlátozás és az épület lebontásának vagy létesítésének ténye is. A vevő esetében is a tulajdoni lap letöltés ingyen elvégezhető, illetve neki is ajánlott minél előbb ezt beszerezni, de legkésőbb a vételi ajánlat megtétele előtt már legyen a birtokában.

Ha már így részletes formában sikerült tájékozódni a tulajdoni lap fontosságát illetően, akkor nézzük meg azt is, hogy miként szerezhető be a gyakorlati formáját tekintve. Lehet, hogy sokak számára már ismerős lesz ez a folyamat, azonban azoknak, akik még nem találkoztak a tulajdoni lap letöltés ingyen elérhetőségével, nekik egy kis útmutatást adunk, hogy könnyebb legyen ez a művelet.

Ahogyan azt már korábban is említettük, ez az ügymenet a Földhivatal oldalán érhető el, méghozzá pontosan a http://www.foldhivatal.hu/ linken keresztül. Első lépésként erre a webcímre kell felmenni ahhoz, hogy az egész folyamatot el tudjuk indítani.

Földhivatal nyitó képernyő

A következő lépés pedig az, hogy ezen az oldalon található Földhivatal Online ügyfélkapu logóra rá kell kattintani, hogy tovább tudjunk haladni.

Földhivatal nyitó képernyő - földhivatal online

Ezt követően meg kell adni a felhasználói nevet, illetve jelszót is együttesen az Ügyfélkapu oldalán akkor, hogyha már rendelkezünk ezekkel a szükséges hozzáférésekkel. Abban az esetben, hogyha valakinek még nincsenek meg a belépéshez szükséges adatai, akkor azt a lakóhelyhez legközelebb eső kormányablakban bármikor megigényelheti akadálymentesen.

ügyfélkapu bejelentkezés

A sikeres belépés után ki kell választani az oldalon található legfelső helyen lévő “Szolgáltatások indítása” menüpontot.

Földhivatal online - szolgáltatások elindítása

Ezután pedig rá kell kattintani az “ingatlan keresése” menüre ahhoz, hogy ki tudjuk választani az eladni, vagy megvásárolni kívánt ingatlant.

Földhivatal online - ingatlan keresése

Ha ez a folyamat is sikeresen megtörtént, akkor a következő lépés lesz a helyrajzi szám szerinti keresés menüpont kiválasztása. Előfordul, hogy nem tudjuk a pontos helyrajzi számot, ilyenkor természetesen van lehetőség cím szerint kikeresni a szükséges ingatlant, ezeseben minden egyes adatot szükséges lesz megadni. Ha a keresés végeredményként a “túl sok találat” jelenik meg, akkor ellenőrizzük le, hogy minden adatot helyesen adtunk-e meg és nem történt elírás ezeket illetően.

Földhivatal online - helyrajzi szám vagy cím alapján történő keresés

Ezt követően a helyrajzi szám alapján történő keresés további lépései jönnek, miszerint egyszerűen be kell írni a helyes helyrajzi számot a megfelelő rublikába, továbbá az ellenőrző kódot is, majd az alul látható “keresés” gombra kell klikkelni a továbbhaladáshoz.

Földhivatal online - helyrajzi szám és biztonsági kód

A keresés után megjelenik egy következő oldal, ahol ki kell választani a “Teljes (díjmentes) “ variációt ahhoz, hogy a tulajdoni lap letöltés ingyen történjen. A “Tovább” gomb segítségével sikerül eljutni a dokumentumok megtekintéséhez, amiket oldalanként lehet letölteni JPEG formátumban, a “kép mentése másként” lehetőséggel, így az ügyirat egészét le tudjuk menteni a számítógépre. Ezt a folyamatot minden egyes oldalon külön-külön kell végrehajtani.

Földhivatal online - díjmentes tulajdoni lap lekérés

Mit tartalmaz a tulajdoni lap?

Miután a tulajdoni lap letöltés ingyen és gyorsan megtörtént, úgy van lehetőségünk betekintést nyerni a papírok tartalmába. A dokumentum első részében az ingatlannal kapcsolatos természetbeni állapotot tekinthetjük meg, illetve az erre számszerűsíthető adatokat, továbbá az ingatlanra vonatkozó mindenkori tulajdonostól nem függő kötelezettségeket és jogosultságokat is.
Ebben a részben szerepel továbbá a település pontos neve, az adott ingatlan fekvése, ha rendelkezésre áll, akkor postai címe, valamint helyrajzi száma, a művelési ág alól kivett terület megnevezése, kataszteri tiszta jövedelme, illetve a jogi jellege is. Itt találhatóak még az ingatlan tulajdonosára vonatkozó kötelezettségek, példaképpen az őt érintő esetleges épület műemlékké nyilvánítása, vagy adott esetben a telki szolgalmi jog is.

Tulajdoni lap részei

A tulajdoni lap második részében olvashatóak a tulajdonosra vonatkozó adatok, a továbbiakban a bejegyzés rangsorát láthatjuk, illetve a szerzés jogcímét és a tulajdoni hányad részét is.

A harmadik részben tekinthetőek meg az érintett ingatlanról szóló további jogok, avagy jogilag jelentős tények is, amiknek a feljegyzését az ingatlan-nyílvántartási rendeletek engedélyeznek, vagy esetleg köteleznek is.

Ilyen feltűntethető jogok lehetnek az elő- és visszavásárlási, vételi jogok, a telki szolgalmi jog, a földhasználati jog, valamint a haszonélvezet és használat joga, a vízvezetési és bányaszolgalmi jog, a vezetékjog, illetve a tartási és életjáradéki jog is, a földmérési jelek és villamos berendezések létesítését biztosító használati jog, végül a végrehajtási jog és jelzálogjog is.

A tulajdoni lapra feljegyezhető tények lehetnek a bírósági ítéleten alapuló tulajdoni korlátozás, az elidegenítési és terhelési tilalom, a ranghely fenntartás, a tartós környezetkárosodás, a kiskorúság illetve gondnokság alá helyezés, a bejegyzés iránti kérelem elutasítása, az ingatlan nyilvántartási és eljárás felfüggesztése, valamint a jogosulttal szemben történő végelszámolási vagy felszámolási eljárás ténye is.

Az ingatlanra vonatkozó létező összes nélkülözhetetlen információt meg lehet tekinteni és ahogy a cikkben található a tulajdoni lap letöltés ingyen és bérmentve elvégezhető bárki számára évente két alkalommal az internetes felületen keresztül, melynek a lépéseit fentebb egyenként elolvashatjuk.

Categories: Cikk