Tulajdoni lap letöltés költségek nélkül

Ma már bizonyára sokan tudják, hogy egy új ingatlan vásárlásához, avagy a régi eladásához mindenképpen szükség van a tulajdoni lap megszerzésére, hiszen enélkül lehetetlen tovább lépni. Az adásvételi szerződés kötésének alkalmával pedig egyenesen kötelező az adott ingatlanról szóló dokumentum, így napjainkban a fejlett technológiának köszönhetően ez a tulajdoni lap letöltés akadálymentesen elvégezhető bárki számára. Szinte minden esetben az az ügyvéd feladata kikérni akkor, amikor az adásvételi szerződés megkötésére kerül a sor, ezért ilyenkor nem szükséges az eladónak is letöltenie. A továbbiakban még az is érdekes információ lehet sokak számára, hogy ez az egy ingatlant érintő tulajdoni lap letöltés mindösszesen évente 2 alkalommal költségmentesen hajtható végre, azonban azt fontos tudni, hogy ez a nem hiteles változat és a Földhivatal oldaláról van lehetőség megszerezni.

Akkor, hogyha valaki eladásra szánja rá magát, feltétlenül szükséges lesz még a hirdetés megkezdése előtt hozzájutni a tulajdoni laphoz, hiszen számtalan olyan információ állhat rajta, amiről eddig még maga az eladó sem értesült. Könnyen lehet, hogy akár olyan tényezők is szerepelnek ebben a dokumentumban, amik nemcsak nehezíthetik az ingatlan eladását, de előfordulhat olyan is, hogy akár meg is akadályozza az értékesítést. Ez esetben fennálhatnak az alábbi tényezők, úgy mint elidegenítési és terhelési tilalom, avagy a jogosulttal szemben történő végelszámolási, felszámolási eljárás, továbbá ilyen lehet még a bírósági ítéleten alapuló tulajdoni korlátozás és az épület lebontásának vagy létesítésének ténye is. A vevő esetében is a tulajdoni lap letöltés elvégezhető költségmentesen, illetve neki is ajánlott minél előbb ezt beszerezni, de legkésőbb a vételi ajánlat megtétele előtt már legyen a birtokában.

Ha már így részletes formában sikerült tájékozódni a tulajdoni lap fontosságát illetően, akkor nézzük meg azt is, hogy miként szerezhető be a gyakorlati formáját tekintve. Lehet, hogy sokak számára már ismerős lesz ez a folyamat, azonban azoknak, akik még nem találkoztak a tulajdoni lap letöltés elérhetőségével, nekik egy kis útmutatást adunk, hogy könnyebb legyen ez a művelet.

Ahogyan azt már korábban is említettük, ez az ügymenet a Földhivatal oldalán érhető el, méghozzá pontosan a http://www.foldhivatal.hu/ linken keresztül. Első lépésként erre a webcímre kell felmenni ahhoz, hogy az egész folyamatot el tudjuk indítani.

Földhivatal nyitó képernyő

A következő lépés pedig az, hogy ezen az oldalon található Földhivatal Online ügyfélkapu logóra rá kell kattintani, hogy tovább tudjunk haladni.

Földhivatal nyitó képernyő - földhivatal online

Ezt követően meg kell adni a felhasználói nevet, illetve jelszót is együttesen az Ügyfélkapu oldalán akkor, hogyha már rendelkezünk ezekkel a szükséges hozzáférésekkel. Abban az esetben, hogyha valakinek még nincsenek meg a belépéshez szükséges adatai, akkor azt a lakóhelyhez legközelebb eső kormányablakban bármikor megigényelheti akadálymentesen.

ügyfélkapu bejelentkezés

A sikeres belépés után ki kell választani az oldalon található legfelső helyen lévő “Szolgáltatások indítása” menüpontot.

Földhivatal online - szolgáltatások elindítása

Ezután pedig rá kell kattintani az “ingatlan keresése” menüre ahhoz, hogy ki tudjuk választani az eladni, vagy megvásárolni kívánt ingatlant.

Földhivatal online - ingatlan keresése

Ha ez a folyamat is sikeresen megtörtént, akkor a következő lépés lesz a helyrajzi szám szerinti keresés menüpont kiválasztása. Előfordul, hogy nem tudjuk a pontos helyrajzi számot, ilyenkor természetesen van lehetőség cím szerint kikeresni a szükséges ingatlant, ezeseben minden egyes adatot szükséges lesz megadni. Ha a keresés végeredményként a “túl sok találat” jelenik meg, akkor ellenőrizzük le, hogy minden adatot helyesen adtunk-e meg és nem történt elírás ezeket illetően.

Földhivatal online - helyrajzi szám vagy cím alapján történő keresés

Ezt követően a helyrajzi szám alapján történő keresés további lépései jönnek, miszerint egyszerűen be kell írni a helyes helyrajzi számot a megfelelő rublikába, továbbá az ellenőrző kódot is, majd az alul látható “keresés” gombra kell klikkelni a továbbhaladáshoz.

Földhivatal online - helyrajzi szám és biztonsági kód

A keresés után megjelenik egy következő oldal, ahol ki kell választani a “Teljes (díjmentes) “ variációt ahhoz, hogy a tulajdoni lap letöltés költségmentesen történjen. A “Tovább” gomb segítségével sikerül eljutni a dokumentumok megtekintéséhez, amiket oldalanként lehet letölteni JPEG formátumban, a “kép mentése másként” lehetőséggel, így az ügyirat egészét le tudjuk menteni a számítógépre. Ezt a folyamatot minden egyes oldalon külön-külön kell végrehajtani.

Földhivatal online - díjmentes tulajdoni lap lekérés

Mit tartalmaz a tulajdoni lap?

Miután a tulajdoni lap letöltés gyorsan megtörtént, úgy van lehetőségünk betekintést nyerni a papírok tartalmába. A dokumentum első részében az ingatlannal kapcsolatos természetbeni állapotot tekinthetjük meg, illetve az erre számszerűsíthető adatokat, továbbá az ingatlanra vonatkozó mindenkori tulajdonostól nem függő kötelezettségeket és jogosultságokat is.
Ebben a részben szerepel továbbá a település pontos neve, az adott ingatlan fekvése, ha rendelkezésre áll, akkor postai címe, valamint helyrajzi száma, a művelési ág alól kivett terület megnevezése, kataszteri tiszta jövedelme, illetve a jogi jellege is. Itt találhatóak még az ingatlan tulajdonosára vonatkozó kötelezettségek, példaképpen az őt érintő esetleges épület műemlékké nyilvánítása, vagy adott esetben a telki szolgalmi jog is.

Tulajdoni lap részei

A tulajdoni lap második részében olvashatóak a tulajdonosra vonatkozó adatok, a továbbiakban a bejegyzés rangsorát láthatjuk, illetve a szerzés jogcímét és a tulajdoni hányad részét is.

A harmadik részben tekinthetőek meg az érintett ingatlanról szóló további jogok, avagy jogilag jelentős tények is, amiknek a feljegyzését az ingatlan-nyílvántartási rendeletek engedélyeznek, vagy esetleg köteleznek is.

Ilyen feltűntethető jogok lehetnek az elő- és visszavásárlási, vételi jogok, a telki szolgalmi jog, a földhasználati jog, valamint a haszonélvezet és használat joga, a vízvezetési és bányaszolgalmi jog, a vezetékjog, illetve a tartási és életjáradéki jog is, a földmérési jelek és villamos berendezések létesítését biztosító használati jog, végül a végrehajtási jog és jelzálogjog is.

A tulajdoni lapra feljegyezhető tények lehetnek a bírósági ítéleten alapuló tulajdoni korlátozás, az elidegenítési és terhelési tilalom, a ranghely fenntartás, a tartós környezetkárosodás, a kiskorúság illetve gondnokság alá helyezés, a bejegyzés iránti kérelem elutasítása, az ingatlan nyilvántartási és eljárás felfüggesztése, valamint a jogosulttal szemben történő végelszámolási vagy felszámolási eljárás ténye is.

Az ingatlanra vonatkozó létező összes nélkülözhetetlen információt meg lehet tekinteni és ahogy a cikkben található a tulajdoni lap letöltés elvégezhető bárki számára évente két alkalommal költségmentesen az internetes felületen keresztül, melynek a lépéseit fentebb egyenként elolvashatjuk.

Categories: Cikk